Ime Pozicija Email Telefon Faks Organizacijska jedinica
Vedran Marčinko Pomoćnik ministra za pravne poslove i EU integracije [email protected] + 387 33 226 637 + 387 33 226 637 SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I EU INTEGRACIJE
Amra Karić Tehnički sekretar [email protected] + 387 33 226 635 + 387 33 226 637 KABINET MINISTRA
Marina Bera Pomoćnik ministra za organizaciju i razvoj zdravstvenog sustava [email protected] + 387 33 203 454 + 387 33 226 637 SEKTOR ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ ZDRAVSTVENOG SUSTAVA
Snježana Bodnaruk Sekretar Ministarstva [email protected] + 387 33 220 929 + 387 33 226 637 #
Goran Čerkez Pomoćnik ministra za za javno zdravlje [email protected] + 387 33 219 205 + 387 33 226 637 SEKTOR ZA JAVNO ZDRAVLJE
Sanja Čustović Pomoćnik ministra za farmaciju i kemikalije [email protected] + 387 33 203 780 + 387 33 226 637 SEKTOR ZA FARMACIJU I KEMIKALIJE
Anamarija Magazinović Pomoćnik ministra za financije i opće poslove [email protected] +387 33 442 042 +387 226 637 SLUŽBA ZA FINANCIJE I OPĆE POSLOVE