Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja

Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/09 i 95/17)