Sektori

Organizacija i djelokrug rada Federalnog ministarstva zdravstva

Federalno ministarstvo zdravstva vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnosti Federacije BiH u području zdravstva.

Plan rada Federalnog ministarstva zdravstva za 2020. - 2022 godinu

Plan rada Federalnog ministarstva zdravstva za 2018. - 2020. godinu

Plan rada Federalnog ministarstva zdravstva za 2016. - 2018. godinu

Plan rada Federalnog ministarstva zdravstva za 2019. godinu

Plan rada Federalnog ministarstva zdravstva za 2018. godinu

Izvješće o radu Federalnog ministarstva zdravstva za 2017. godinu

Izvješće o radu Federalnog ministarstva za 2016. godinu

Plan rada Federalnog ministarstva zdravstva za 2017. godinu

Osnovne organizacijske jedinice Federalnog ministarstva zdravstva su:

1. KABINET MINISTRA
2. SEKTOR ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ ZDRAVSTVENOG SISTEMA/SUSTAVA
3. SEKTOR ZA JAVNO ZDRAVLJE
4. SEKTOR ZA FARMACIJU I HEMIKALIJE/KEMIKALIJE
5. SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I EU INTEGRACIJE
6. SLUŽBA ZA FINANSIJE/FINANCIJE I OPĆE POSLOVE
7. JEDINICA ZA INTERNU REVIZIJU