Zakoni u proceduri

Prednacrt zakona o zaštiti mentalnog zdravlja

„Suglasno Programu rada Federalnog ministarstva zdravstva za 2020. godinu, pripremljen je Prednacrt zakona o zaštiti mentalnog zdravlja (redovita procedura).
Tekst zakona možete preuzeti na jednom od službenih jezika u upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine:


Imajući u vidu značaj uključenosti različitih zainteresiranih subjekata u izradu propisa, obavještavamo vas da su otvorene javne konzultacije o Prednacrtu zakona.
Svoje komentare, sugestije i prijedloge na Prednacrt zakona o zaštiti mentalnog zdravlja možete uputiti Federalnom ministarstvu zdravstva putem „Obrasca za dostavljanje komentara i prijedloga“, i to do 01.03.2020. godine, putem pošte na adresu: Titiova broj 9., 71000 Sarajevo ili putem e-mail adrese: [email protected]

Pristigli komentari i prijedlozi će biti razmotreni prije upućivanja Prednacrta zakona na razmatranje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.“