Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata

Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10)