Voditelji psihosocijalnog tretmana

Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/13) propisano je da nasilje u porodici postoji ukoliko postoji osnov sumnje da su učinjene radnje, kojim član porodice nanosi fizičku, psihičku ili seksualnu bol ili patnju i/ili ekonomsku štetu, kao i prijetnje koje izazivaju strah od fizičkog, psihičkog ili seksualnog nasilja i/ili ekonomske štete kod drugog člana porodice.

Zakon definira sistem za zaštitu žrtava, ali i obavezu nadležnim tijelima da provode zaštitne mjere koje se izriču počiniteljima nasilja. Svrha zaštitnih mjera je osiguravanje nužne zaštite zdravlja i sigurnosti osoba izloženih nasilju, sprečavanje nasilja u porodici, te poduzimanje efikasnih mjera preodgoja i liječenja nasilnih osoba.

Između ostalog, Zakon utvđuje zaštitnu mjeru obaveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u porodici, a koja se provodi, uglavnom, u centrima za mentalno zdravlje u zajednici koji su organizirani u okviru domova zdravlja.

Na osnovu Zakona donesen je Pravilnik o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji (“Službene novine Federacije BiH”, broj 63/17).

U saradnji sa UNFPA, Federalno ministarstvo zdravstva je objavilo niz publikacija o rodno zasnovanom nasilju, među kojima su i dvije koje se odnose na rad sa počiniteljima nasilja.

Da bi se ova zaštitna mjera uspješno provodila, uposleni u zdravstvenim ustanovama treba da završe posebne edukacije/obuke, jer rad sa počiniteljima nasilja zahtjeva specifična stručnja znanja i vještine.

U Federaciji Bosne i Hercegovine, u određenim centrima za mentalno zdravlje u zajednici, uposleni su stručnjaci sa završenom edukacijom iz ove oblasti, i to: CMZ Tuzla, CMZ Vitez, CMZ Ključ, CMZ Kakanj, CMZ Mostar, CMZ Široki Brijeg, CMZ Bihać, CMZ Ljubuški i CMZ Novi Grad Sarajevo“.

Publikaciju: Psihosocijalni tretman počinitelja rodno zasnovanog nasilja

Publikaciju: Obuka trenera za psihosocijalni tretman počinitelja rodno zasnovanog nasilja