Zakon o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga

Zakon o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (Službeni glasnik BiH, broj 8, od 7. februara 2006. godine)