Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08)