Primarijati

Prijedlog za dodjelu naziva primarijus podnosi poslodavac kod kojeg je zaposlen doktor medicine specijalista, doktor stomatologije specijalista, magistar farmacije specijalista, odnosno inžinjer medicinske biohemije specijalista, a sadrži sljedeće:

 • lične podatke kandidata,
 • ovjerenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu,
 • ovjerenu fotokopiju o položenom stručnom ispitu,
 • ovjerenu fotokopiju o položenom specijalističkom ispitu,
 • dokaz o desetogodišnjem radnom iskustvu u zvanju specijaliste,
 • mišljenje nadležne federalne komore iz oblasti zdravstva,
 • mišljenje stručno-medicinskog udruženja specijalnosti kojem kandidat pripada ukoliko je isto formirano,
 • iscrpno obrazloženje o uspješnosti desetogodišnjeg rada kandidata u svojstvu specijaliste,
 • podatke o objavljenim stručnim radovima, kao i izvodi iz časopisa u kojima su radovi objavljeni,
 • iscrpno obrazloženje o doprinosu u unapređenju zdravstvene zaštite izdato od stručnog vijeća zdravstvene ustanove u kojoj kandidat radi ili sam kandidat iscrpno obrazloži,
 • mišljenje etičkog komiteta zdravstvene ustanove o kandidatu za dodjelu naziva primarijus u pogledu primjene pravila - kodeksa medicinske etike i deontologije, odnosno izjava poslodavca, kao i potvrda nadležne federalne komore iz oblasti zdravstva da kandidatu za dodjelu naziva primarijus nisu izrečene kazne zbog kršenja etičkih principa struke u zadnjih 5 (pet) godina od dana podnošenja prijedloga za dodjelu naziva primarijus, a ukoliko federalna komora nije formirana prihvata se i potvrda nadležne kantonalne komore iz oblasti zdravstva,
 • iscrpno obrazloženje o uspješnosti na stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika,
 • stručna biografija kandidata.


Objedinjen dokumentirani prijedlog poslodavac u oblasti zdravstva, kod kojeg je zaposlen doktor medicine specijalista, doktor stomatologije specijalista, magistar farmacije specijalista, odnosno inžinjer medicinske biohemije specijalista, dostavlja nadležnoj federalnoj komori iz oblasti zdravstva. Objedinjeni dokumentirani prijedlog za specijaliste koji su zaposleni kod poslodavaca u srodnim oblastima, dostavlja se Federalnom ministarstvu zdravstva. Nakon razmatranja i rasprave o dostavljenim prijedlozima, upravni odbor federalne komore iz oblasti zdravstva, upućuje svoje prijedloge, sa kompletnom dokumentacijom kandidata, Federalnom ministarstvu zdravstva. Prijedlozi se dostavljaju Federalnom ministarstvu zdravstva do 01.03. tekuće godine.

Kriterij za dodjelu naziva primarijus utvrđeni su Pravilnikom o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus ("Službene novine Federacije BiH“, broj 21/12).

Odluka o priznavanju naziva primarijus uručuje se zdravstvenim radnicima povodom Svjetskog dana zdravlja koji se obilježava 07. aprila/travnja svake godine.