Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05)