Kabinet

Titova br. 9
71 000 Sarajevo
Telefon: + 387 33 226 635  
Telefax: + 387 33 226 637
E-mail: [email protected] 

Tehnički sekretar:

Amra Karić
Telefon: + 387 33 226 635  
Telefax: + 387 33 226 637
E-mail: [email protected]

 

Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva 2010.

Monitoring zdravstvenog stanja stanovništva i organizacije zdravstvene zaštite ima ključnu ulogu u planiranju, programiranju i evaluaciji intervencija ne samo unutar zdravstvenog sektora, nego i mehanizmima suradnje sa drugim relevatnim sektorima i ustanovama po pitanjima bitnim za zdravlje.