Više od 50 medicinskih sestara iz Federacije BiH na edukaciji „Komunikacija u zdravstvu“

fami 3U Sarajevu je u toku edukacija medicinskih sestara o temi „Komunikacija u zdravstvu“, u okviru  projekta „Jačanje sestrinstva u BiH - ProSeS“.