Skoro 300 sudionika na Završnoj konferenciji Projekta mentalnog zdravlja u BiH

U sarajevskom Hotelu Hills održava se Završna konferencija Projekta mentalnog zdravlja u BiH "Za sve nas", koja je okupila skoro 300 zdravstvenih profesionalaca iz Bosne i Hercegovine, a na kojoj će biti prezentirane aktivnosti provedene u području mentalnog zdravlja.


Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez naglasio je da je ovaj skup jedan od najvažnijih događaja u proteklih 13 godina kada je u pitanju mentalno zdravlje, jer zatvara jednu fazu reforme koju je proveo Institut za populaciju i razvoj, u partnerstvu s entitetskim ministarstvima, a uz financijsku potporu Vlade Švicarske. 

- To daje posebnu važnost, jer smo razvili i stvorili jedinstven sustav u području mentalnog zdravlja na teritoriju cijele BiH. Ovom reformom je u potpunosti promijenjen pristup zaštiti i promociji mentalnog zdravlja. Korisnik usluga je postavljen u središte pozornosti, a u isto vrijeme se vodilo računa o pravima pacijenta, smanjenju stigme i diskriminacije, te više ne govorimo o liječenju nego o kontinuitetu brige za pacijenta, potpori, oporavku i inkluziji. Želim iskazati posebnu zahvalnost Institutu za populaciju i razvoj, koji je pokazao kako nevladine organizacije mogu biti kvalitetni partneri u ovakvim procesima, te Veleposlanstvu i Vladi Švicarske kao najvećim donatorima i partnerima u području zdravstva - istakao je Čerkez.

Tijekom proteklih 13 godina u Projekt mentalnog zdravlja uključeno je više od 500 profesionalaca iz područja mentalnog zdravlja, koji djeluju u 74 centra za mentalno zdravlje u BiH, razvijeni su brojni stručni kao i zakonski dokumenti, uspostavljena suradnja s drugim sektorima, provedena brojna istraživanja i edukacije, kao i aktivnosti na smanjenju stigme i diskriminacije, te pružena značajna potpora korisničkim udrugama i grupama za samopomoć.

Više od 1.000 pacijenata s teškim psihičkim poremećajima uključeno je u koordiniranu brigu, a stopa pacijenata koji se upućuju u bolnice smanjena je za 30%. 


Prema riječima ravnateljice Instituta za populaciju i razvoj Emine Osmanagić, vidljive su značajne promjene u odgovoru na probleme mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini putem jednog zaokruženog sustava brige i zaštite, kao i prevencije. 

- O tome najbolje govore sami korisnici usluga mentalnog zdravlja. Oni su osnovali ili ojačali svoje organizacije, kojih sada ima 16 vrlo aktivnih i u svim dijelovima BiH, te osmislili i proveli brojne programe borbe protiv stigme i diskriminacije, poboljšanju somatskog zdravlja, radne integracije i zagovaranja i unapređenja zaštite ljudskih prava u području mentalnog zdravlja, i tako poslali jasnu poruku da su im centri za mentalno zdravlje pomogli da se oporave i postanu aktivni članovi društva koji daju svoj doprinos boljem životu u svojoj zajednici. U te dugoročne programe, kojih je samo u posljednjoj fazi projekta bilo preko 20, a obuhvatili su skoro 800 korisnika usluga, bili su uključeni svi ključni sudionici u lokalnoj zajednici, centri za mentalno zdravlje i druge službe domova zdravlja, škole, druge nevladine organizacije, jedinice lokalne samouprave, centri za socijalni rad, mediji i drugi. Pokazali smo svi zajedno da je uz ovako dugoročnu potporu kakvu smo imali od strane Švicarske Vlade, i dobru suradnju sa zdravstvenim vlastima u BiH, moguće ostvariti velike pomake, i veliko nam je zadovoljstvo što su sudionici projekta na konferenciji predstavili ova ostvarenja - kazala je Osmanagić.  

Projekt mentalnog zdravlja u BiH od 2010. godine implementira Institut za populaciju i razvoj, u partnerstvu s Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a uz financijsku potporu Vlade Švicarske.